• Η πρόταση των ακαδημαϊκών για την Κύπρο

  10:53 μμ, Πέμπτη 21 Μάρ 2013 10:53 μμ, Πέμπτη 21 Μάρ 2013

  Η πρόταση των ακαδημαϊκών για την Κύπρο

  Πρόταση για ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, κατέθεσε ομάδα ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία αποτελούν οι καθηγητές Αντώνης Έλληνας, Σταύρος Ζένιος, Ειρήνη Καραμάνου, Σωφρόνης Κληρίδης, Σπύρος Μαρτζούκος, Ανδρέας Μιλιδώνης, Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Γεώργιος Νησιώτης, Κώστας Ξιούρος από τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών και Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

  Με την πρόταση τους οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου εισηγούνται:

  - Καμία εισφορά από τους καταθέτες κάτω των 100.000 ευρώ, αφού αυτά τα χρήματα είναι εγγυημένα από τα κράτη.

  - Για κάθε ίδρυμα ξεχωριστά να γίνει μετατροπή μέρους καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ (που εμπεριέχουν/εμπεριείχαν επιπρόσθετο ρίσκο εκ των προτέρων) σε προνομιακές μετοχές του ίδιου ιδρύματος, οι οποίες θα έχουν προτεραιότητα στα κέρδη πάνω από οποιαδήποτε άλλη υπάρχουσα μετοχή και οι οποίες θα είναι εμπορεύσιμες.

  - Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων να γίνει με τον εξής τρόπο:

  * Το μέρος των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ που θα μετατραπούν σε προνομιακές μετοχές να είναι επαρκές για την ανακεφαλαιοποίηση του ιδρύματος, δηλαδή να υπάρξει συνολική μετατροπή 5.8 δισ. ευρώ για όλο το σύστημα, και να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις επισφάλειες δανείων που έχουν προτείνει με τη μελέτη της η Pimco και με τις προτάσεις του το ΔΝΤ.

  * Τα επιπλέον 4 δισ. ευρώ για ανακεφαλαιοποίηση τα οποία θα επωμιστεί το κράτος μέσω της δανειακής σύμβασης να γίνει σύμφωνα με τις ζημιές από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων

  * Να επιβληθεί ανώτατο όριο επιτοκίων στις καταθέσεις

  * Να γίνει συμψηφισμός δανείων και καταθέσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τους καταθέτες που έχουν καταθέσεις που υπερβαίνουν τα δάνειά τους. Δηλαδή κάποιος που έχει καταθέσεις 50 χιλιάδες και δάνεια 40 χιλιάδες, θα πρέπει πρώτα να πληρώσει το υπόλοιπο των δανείων του (50-40) και θα μπορεί μετά, αν το επιθυμεί, να πάρει τα υπόλοιπα χρήματα (10 χιλιάδες). Αυτό αποφέρει τα ακόλουθα ωφελήματα:

  -Τη σμίκρυνση του τραπεζικού τομέα που αποτελεί ένα από τους κύριους στόχους της τρόικας

  - Μειώνει τις επισφάλειες δανείων και πιθανών μειώνει σημαντικά τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μας

  Οι καθηγητές αναφέρουν στην πρόταση τους τα μέτρα να ψηφιστούν από τη Βουλή και να ετοιμαστεί τροπολογία του συντάγματος που να μην επιτρέπει ψήφιση παρόμοιου μέτρου στο μέλλον, με ποσοστό κάτω των 2/3 των ψήφων.

  Η πρόταση προνοεί ανατιμολόγηση του κόστους χρηματοοικονομικών και νομικών υπηρεσιών που προσφέρει η Κύπρος και προσφορά και άλλων αντισταθμιστικών μέτρων για την αύξηση της φορολογίας από 10% σε 12.5%.

  Αναφορικά με την αναδιάρθρωση χρέους προτείνεται η παράταση χρόνου αποπληρωμής κρατικών ομολόγων για τουλάχιστον 5 χρόνια. Αυτό, σύμφωνα με την πρόταση , θα έχει ως αποτέλεσμα:

  1. Τη δίκαιη μεταχείριση όλων ανεξαρτήτως των ενδιαφερόμενων μερών διατηρώντας, σε μεγάλο βαθμό, των προτεραιοτήτων στις ζημιές και στα κέρδη όπως επίσης και την ασφάλιση καταθέσεων.

  2. Οι προνομιακές μετοχές που θα προέλθουν από μετατροπή μέρους καταθέσεων να είναι άμεσα συσχετισμένες με τις επισφάλειες δανείων που έχουν υπολογίσει με τις μελέτες και προτάσεις τους η Pimco και το ΔΝΤ και με τις οποίες διαφωνεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

  3. Να επωμιστεί απευθείας το κράτος μέσω της δανειακής σύμβασης τις ζημιές από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων

  4. Τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος

  Πηγή:ΑΜΠΕ

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα