• Επιστροφή φόρου 0,28€ το λίτρο

  8:16 πμ, Σαββατο 17 Νοε 2012 8:16 πμ, Σαββατο 17 Νοε 2012

  Επιστροφή φόρου 0,28€ το λίτρο

  Επιστροφές φόρου 28 λεπτών το λίτρο σε όσους καταναλώσουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης για κύρια κατοικία, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Taxis, προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη.

  Στην απόφαση προσδιορίζονται αναλυτικά οι δικαιούχοι και ορίζεται ότι χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  α. Εισοδηματικά: Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους ανέρχεται έως 25.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο, 35.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται σε 38.000 ευρώ όταν υπάρχει ένα τέκνο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

  β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων κατά τον ΚΦΕ τέκνων -με βάση το ΕΤΑΚ 2009- δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

  Εξαιρούνται από το επίδομα:

  •Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα.

  •Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

  •Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2.000 κυβικών εκατοστών, ή σκάφη άνω των οχτώ μέτρων, ή αεροσκάφη, ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται.

  •Η επαγγελματική στέγη.

  •Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

  • Οι κάτοικοι εξωτερικού.

  Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η ελληνική επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες νομών, ως εξής:

  Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως:

  Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής ζώνης μιας κατοικίας επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη για τον αιτούντα. Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης χορηγείται ποσό επιδόματος 0,28 ευρώ.

  Πώς θα χορηγείται το επίδομα

  Το επίδομα των 28 λεπτών ανά λίτρο χορηγείται για αγορές πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Μαΐου κάθε έτους.

  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

  Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

  •ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

  •το ονοματεπώνυμό του,

  •ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του,

  •ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) όπου επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,

  •ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

  •η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

  • αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

  •τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

  •η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

  •η Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ,

  • τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)

  Παράλληλα, οι διαχειριστές της πολυκατοικίας, ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών, ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών δηλώνουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων τα ακόλουθα στοιχεία:

  •τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή, ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία, ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

  • τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,

  • τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

  • το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

  Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν το Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

  Στις περιπτώσεις όπου έχει αλλάξει κύρια κατοικία, ο αιτών υποβάλλει νέα αίτηση.

  Πηγή: real.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα