• Απολογισμός απογραφής

  10:15 πμ, Τετάρτη 10 Οκτ 2012 10:15 πμ, Τετάρτη 10 Οκτ 2012

  Ολοκληρώθηκε η φυσική καταγραφή των δικαιούχων κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ, κύριας σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ, καθώς και κύριας σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ, που διεξήχθη από 1/7/2012 έως 28/09/2012 και παρατάθηκε έως 05/10/2012.

  Με βάση τα επίσημα στοιχεία της φυσικής καταγραφής, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και μέσω των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απεγράφησαν

  • 972.866 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  • 627.263 δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ

  • 2.361 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ

  • 50.601 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕΔ

  Δεν απεγράφησαν

  • 52.189 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  • 33.960 δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ

  • 222 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ

  • 4.753 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ

  Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα να καταγραφούν και να λάβουν τις συντάξεις τους δικαιούχοι που δεν προσήλθαν, γνωστοποιεί τα παρακάτω:

  • Από 22 Οκτωβρίου 2012 οι δικαιούχοι σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ και του ΤΑΠΙΛΤ θα καταγράφονται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας και θα παραλαμβάνουν ειδική Εντολή Πληρωμής της σύνταξής τους, η οποία θα εξοφλείται στα ταμεία των υποκαταστημάτων.

  • Από 26 Οκτωβρίου 2012 οι δικαιούχοι σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ θα καταγράφονται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας και θα παραλαμβάνουν ειδική Εντολή Πληρωμής της σύνταξής τους, η οποία θα εξοφλείται στα ταμεία των υποκαταστημάτων.

  Επισημαίνεται ότι:

  Όσοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ και του ΤΑΠΙΛΤ προσήλθαν για φυσική καταγραφή στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2012 θα πληρωθούν τη σύνταξή τους στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας τους στις 22 Οκτωβρίου 2012.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα