• Μητέρες "θύματα" της κρίσης

  5:58 μμ, Πέμπτη 26 Ιουλ 2012 5:58 μμ, Πέμπτη 26 Ιουλ 2012

  Τον αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες θέτουν σε εκ περιτροπής εργασία, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου, εργαζόμενες που επιστρέφουν από άδεια μητρότητας, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

  Με την επίκληση αόριστων οικονομικών λόγων, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που θέτουν σε εκ περιτροπής εργασία εργαζόμενες νέες μητέρες, οι οποίες τελούν σε ειδικό καθεστώς προστασίας από απόλυση. Οι εργαζόμενες αυτές καλούνται αντί για πενθήμερο να εργάζονται από 1 έως 3 ημέρες την εβδομάδα, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας αντίστοιχα μειωμένο μισθό ή λιγότερα ημερομίσθια

  Το πρώτο εξάμηνο του 2012 αυξήθηκαν κατά 117,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, οι περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής εργασία, με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

  Αντιστοίχως αυξήθηκαν οι αναφορές εργαζόμενων γυναικών στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με το θέμα αυτό. Ήδη στην Ειδική Έκθεση 2011 ''Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις'', ο Συνήγορος του Πολίτη είχε επισημάνει την επιδείνωση των όρων εργασίας των εργαζόμενων μητέρων, εξαιτίας της ανοδικής τάσης ευέλικτων μορφών απασχόλησης που έχουν ως αντικείμενο τη μείωση του χρόνου εργασίας με αντίστοιχη μείωση αποδοχών.

  Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:

  Να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχου της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσον το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας είναι νόμιμο και εύλογο.

  Να γίνονται επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι από το ΣΕΠΕ μετά τη θέση των εργαζομένων σε εκ περιτροπής απασχόληση, για να διαπιστώνεται αν εφαρμόζεται το πρόγραμμα εργασίας που δηλώθηκε ή αν υφίσταται καταστρατήγηση.

  Να τεθούν εκ του νόμου κριτήρια ελέγχου της μείωσης του χρόνου εργασίας ώστε η μείωση των αποδοχών που αυτή συνεπάγεται να μη θέτει σε διακινδύνευση την αξιοπρεπή διαβίωση του/της εργαζόμενου/ης (όπως π.χ. συμβαίνει όταν επιβάλλεται εργασία μίας ημέρας την εβδομάδα.

  Να ελέγχεται αυστηρά κατά πόσον ο εργοδότης προέβη σε αναλογική κατανομή της μείωσης των ημερών εργασίας σε όλους ή τους εργαζόμενους ή σε επιλεκτική μείωση του ωραρίου εργασίας εργαζόμενων που είναι έγκυες ή τελούν σε περίοδο προστασίας λόγω μητρότητας.

  Να τεθούν κριτήρια για την αποδοχή της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις ο εργοδότης καταθέτει τη δήλωση εν αγνοία του εργαζομένου, κατά τη διάρκεια αναρρωτικών αδειών ή αναλόγων περιπτώσεων, δημιουργώντας τεκμήρια σε βάρος του.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα