• Όλα τα "κόλπα" του πληκτρολογίου

  8:56 μμ, Δευτέρα 09 Μάρ 2015 8:56 μμ, Δευτέρα 09 Μάρ 2015

  Οι συντομεύσεις του πληκτρολογίου σας επιτρέπουν να μη χρησιμοποιείτε το ποντίκι και σας βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου.

  Δείτε όλα τα "κόλπα" του πληκτρολογίου

  F1: Εμφάνιση της Βοήθειας

  Ctrl+C (ή Ctrl+Insert): Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου

  Ctrl+X: Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου

  Ctrl+V (ή Shift+Insert): Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου

  Ctrl+Z: Αναίρεση μιας ενέργειας

  Ctrl+Y: Επανάληψη μιας ενέργειας

  Delete (ή Ctrl+D): Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μετακίνησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης

  Shift+Delete: Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς μετακίνησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης

  F2: Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου

  Ctrl+δεξιό βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης λέξης

  Ctrl+αριστερό βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης λέξης

  Ctrl+κάτω βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης παραγράφου

  Ctrl+επάνω βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου

  Ctrl+Shift με ένα πλήκτρο βέλους: Επιλογή ενός τμήματος κειμένου

  Shift με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους: Επιλογή περισσότερων από ένα στοιχείων σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας ή επιλογή κειμένου μέσα σε ένα έγγραφο

  Ctrl με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους+πλήκτρο διαστήματος: Επιλογή πολλών μεμονωμένων στοιχείων σε ένα παράθυρο ή την επιφάνεια εργασίας

  Ctrl+A: Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή ένα παράθυρο

  F3: Αναζήτηση αρχείου ή φακέλου

  Alt+Enter: Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου

  Alt+F4: Κλείσιμο του τρέχοντος στοιχείου ή έξοδος από το ενεργό πρόγραμμα

  Alt+πλήκτρο διαστήματος: Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο

  Ctrl+F4: Κλείσιμο του ενεργού εγγράφου (σε προγράμματα που επιτρέπουν να έχετε πολλά έγγραφα ανοικτά ταυτόχρονα)

  Alt+Tab: Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών στοιχείων

  Ctrl+Alt+Tab: Χρήση των πλήκτρων βέλους για εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών στοιχείων

  Ctrl+Τροχός κύλισης ποντικιού: Αλλαγή του μεγέθους εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας

  Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Tab: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της Τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων Aero

  Ctrl+πλήκτρο με το λογότυπο των Windows +Tab: Χρήση των πλήκτρων βέλους για κυκλική μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της Τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων Aero

  Alt+Esc: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ στοιχείων, με τη σειρά που έχουν ανοιχτεί

  F6: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων της οθόνης σε ένα παράθυρο ή την επιφάνεια εργασίας

  F4: Εμφάνιση της λίστας της γραμμής διευθύνσεων στην Εξερεύνηση των Windows

  Shift+F10: Εμφάνιση το μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο

  Ctrl+Esc: Άνοιγμα του μενού "Έναρξη"

  Alt+υπογραμμισμένο γράμμα: Εμφάνιση του αντίστοιχου μενού

  Alt+υπογραμμισμένο γράμμα: Εκτέλεση της εντολής του μενού (ή άλλης υπογραμμισμένης εντολής)

  F10: Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στο τρέχον πρόγραμμα

  Δεξιό βέλος: Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα δεξιά ή άνοιγμα ενός υπομενού

  Αριστερό βέλος: Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα αριστερά ή κλείσιμο ενός υπομενού

  F5 (ή Ctrl+R): Ανανέωση του τρέχοντος παραθύρου

  Alt+Επάνω βέλος: Προβολή του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην Εξερεύνηση των Windows

  Esc:Ακύρωση της τρέχουσας εργασίας

  Ctrl+Shift+Esc: Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών

  Shift κατά την εισαγωγή ενός CD: Αποτροπή της αυτόματης αναπαραγωγής του CD

  Αριστερό Alt+Shift: Αλλαγή της γλώσσας εισόδου εάν είναι ενεργοποιημένες πολλές γλώσσες εισόδου

  Ctrl+Shift: Αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου εάν είναι ενεργοποιημένες πολλές διατάξεις πληκτρολογίου

  Αριστερό ή δεξιό Ctrl+Shift: Αλλαγή της κατεύθυνσης ανάγνωσης του κειμένου για γλώσσες που ξεκινούν από τα δεξιά προς τα αριστερά

  ΠΗΓΗ: windows.microsoft.com

  Διαβάστε επίσης

  Οι συντομεύσεις του Facebook

  Η αργκό του twitter

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα