• Τα "κλειδιά" για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

  11:25 πμ, Δευτέρα 12 Αυγ 2013 11:25 πμ, Δευτέρα 12 Αυγ 2013

  Τα "κλειδιά" για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

  Η προσμέτρηση των βαθμών και των τριών τάξεων του λυκείου για την εισαγωγή στα τμήματα των ΑΕΙ-ΤΕΙ και η πριμοδότηση των υποψηφίων με περισσότερα μόρια όταν οι βαθμοί των Πανελλαδικών είναι υψηλότεροι από τον μέσο όρο του λυκείου είναι τα βασικότερα σημεία του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Για την Α΄ Λυκείου οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κατά 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.

  Για την Β΄ Λυκείου οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλα τα μαθήματα, πλην Ερευνητικής Εργασίας και Φυσικής Αγωγής, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στην Α' τάξη.

  Για την Γ' Λυκείου οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις διαξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας και τρία από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει απολυτήριο ο μαθητής είναι η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10, καθώς και η επίτευξη μέσου όρου μεγαλύτερου του 10 στα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

  Τα νέα επιστημονικά πεδία και τα μαθήματα των Πανελλαδικών

  Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προς της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

  Κάθε μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (στη Β΄και Γ΄ τάξη) υποχρεωτικά, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στα οποία επιθυμούν την εισαγωγή τους. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, δημιουργούνται 5 νέα επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης (ΕΠΕ), ενώ το κάθε ένα από αυθτά περιλαμβάνει διαφορετικά πανελλαδικών εξεταζόμενα μαθήματα. Συγκεκριμένα:

  - 1o ΕΠΕ-Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία και Λατινικά.

  - 2ο ΕΠΕ-Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία.

  - 3ο ΕΠΕ-Επιστήμες Υγείας:Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία και Βιολογία

  - 4ο ΕΠΕ-Επιστήμες Οικονομίας, Διοίκησης και Πολτικές Επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Οικονομία και Διοίκηση, Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

  - 5ο ΕΠΕ-Παιδαγωγικών Τμημάτων: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Αρχές Φυσικών Επιστημών.

  Αναφορικά με τη φιλοσοφία του νέου Λυκείου, η Α΄ τάξη είνα αποκλειστικά γενικής παιδείας, καθώς εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 33 ωρών εβδομαδιαίως με 9 κοινά μαθήματα, ενώ 2 ώρες επιπλέον θα αφιερώνονται σε ένα μάθημα επιλογής.

  Στη Β΄ τάξη, 30 ώρες την εβδομάδα θα αφιερώνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και από 5 ώρες σε καθεμιά από τις δύο ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού που θα επιλέξουν οι μαθητές. Στην Γ΄ ταξη συνολικά θα υπάρχουν 32 ώρες την εβδομάδα, εκ των οποίων οι 12 θα είναι γενικής παιδείας και οι υπόλοιπες 20 θα αφορούν τα μαθήματα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι μαθητές.

  Πηγή: Έθνος

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα