• Οι δημ.υπάλληλοι στο ίντερνετ

  2:14 μμ, Κυριακή 24 Ιουν 2012 2:14 μμ, Κυριακή 24 Ιουν 2012

  Το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο από το σύνδεσμο http://apografi.yap.gov.gr, είναι έτοιμο πλέον να προσφέρει εντός των επόμενων ημερών και τα αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά φορέα, για όλους τους απασχολούμενους στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και για τους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, όπως, αριθμός υπαλλήλων ανά φορέα, σχέση εργασίας, επίπεδο εκπαίδευσης, θέση ευθύνης, ειδικότητα, βαθμό, ηλικία και φύλο.

  Η δημόσια παρουσίαση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου γίνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στην «Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση» (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece).

  Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημοσιοποιεί συγκεντρωτικά στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού δημοσίου, εξαιρουμένων των φορέων ειδικής φύσης (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια κ.α.).

  Στόχος της ανωτέρω πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της διαφάνειας, η πάταξη της διαφθοράς, καθώς και η αύξηση του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, με χρήση της νέας τεχνολογίας.

  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναρτώνται στο διαδίκτυο, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάλεσε τους Διευθυντές Προσωπικού/Διοικητικού των Φορέων που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων, να ολοκληρώσουν άμεσα τις διαδικασίες επιβεβαίωσης στοιχείων, να προχωρήσουν σε διορθώσεις τυχόν λαθών και να μεριμνούν για την συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της υπ΄αριθμ.2/37345/0004/4-6-2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 784/Β/2010).

  Πηγή:poli-politiki.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα