• Παυλόπουλος: Η αρχή της αλληλεγγύης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης αποτελεί πλήρη κανόνα δικαίου

  9:26 πμ, Παρασκευή 15 Δεκ 2017 9:26 πμ, Παρασκευή 15 Δεκ 2017

  Κατά την διάρκεια της ομιλίας του χθες στο διεθνές συνέδριο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», που πραγματοποιείται στην Πάτρα με πρωτοβουλία της περιφέρειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων πως, «Η αρχή της αλληλεγγύης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης δεν είναι μια αφηρημένη διακήρυξη, αλλά αποτελεί πλήρη κανόνα δικαίου, με τις αντίστοιχες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής του».

  Όπως πρόσθεσε ο Προκόπης Παυλόπουλος, «και στο πεδίο των οικονομικών σχέσεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρχή της αλληλεγγύης, πρωτίστως στον χώρο της από κοινού εξουδετέρωσης των οικονομικών κρίσεων, καθιερώνεται ρητώς από τις διατάξεις του άρθρου 122 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

  «Ας μη ξεχνάμε» συνέχισε «ότι οι ως άνω διατάξεις υπήρξαν το θεσμικό θεμέλιο, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε, το 2011, η δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας, ως μέσου στήριξης κρατών-μελών που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

  Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διατύπωσε την ευχή «τέτοια συνέδρια να πραγματοποιούνται σε κάθε περιφέρεια της χώρας μας -όπως και στις περιφέρειες κρατών-μελών που βρίσκονται σε ανάλογη, δυσχερή οικονομικώς, θέση- δείχνοντας έτσι τον δρόμο της εξόδου από την κρίση, αλλά και εδραιώνοντας την πεποίθηση της ενίσχυσης της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

  Όπως ανέφερε σε αυτό το σημείο, «αυτή η συνοχή, η οποία είναι τόσο περισσότερο αναγκαία, όσο από αυτήν εξαρτάται, κυριολεκτικώς, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Ήτοι πρόσθεσε «της εν τέλει διαμόρφωσης ενός ευρωπαϊκού οικοδομήματος, που στηρίζεται στους πυλώνες της ομοσπονδιακής οργάνωσης και της υιοθέτησης των αρχών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας».

  Ακόμη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτισε το γεγονός ότι «το συνέδριο, όπως και η όλη μεγάλη προσπάθεια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την έξοδο από την οικονομική κρίση- γίνεται σε συνεργασία με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα δε σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Περιφερειών».

  Με τον τρόπο αυτόν, όπως είπε στην συνέχεια, «οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν και δείχνουν, με βάση ένα απολύτως συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι κατανοούν αφενός πως η οικονομική κρίση και η συνακόλουθη κρίση ανάπτυξης είναι ένα γενικότερο πρόβλημα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, αφετέρου, πρόσθεσε πως «η σύμπραξη των κατά περίπτωση αρμόδιων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των επώδυνων συνεπειών της βαθιάς οικονομικής κρίσης σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ' εξοχήν δε σε κάθε κράτος-μέλος του σκληρού πυρήνα της, της Ευρωζώνης».

  Αναφερόμενος στην επιχειρηματικότητα, ο Προκόπης Παυλόπουλος είπε ότι «στον πυρήνα της περιφερειακής Ανάπτυξης βρίσκεται η στήριξη της επιχειρηματικότητας και τούτο διότι η υγιής επιχειρηματικότητα συνιστά conditio sine qua non της όλης αναπτυξιακής προσπάθειας, και μάλιστα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες για την Ελλάδα».

  Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «σύμφωνα με το Σύνταγμά μας αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρωτογενές και παράγωγο, η ελεύθερη οικονομία της αγοράς σημαίνει ελεύθερη συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας» προσθέτοντας: «Πλην όμως με τήρηση της αρχής της νομιμότητας, που διαμορφώνουν οι κανόνες δικαίου της έννομης τάξης. Κατά κύριο δε λόγο με τήρηση των κανόνων του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού. Υπό τα δεδομένα αυτά, η ελεύθερη οικονομία της αγοράς και η γνήσια ελευθερία του επιχειρείν, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ακραίες αντιλήψεις περί γενικευμένης «απορρύθμισης», δηλαδή κατάργησης κάθε νομικού φραγμού σε ανεξέλεγκτες επιθετικές οικονομικές δράσεις, τις οποίες ενισχύουν εξίσου ακραία φαινόμενα αγορών, που προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν δίχως φραγμούς, εκμεταλλευόμενα τις διόδους της γενικευμένης πλέον οικονομικής παγκοσμιοποίησης».

  Επειδή, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι, ιδίως στο πεδίο της ελληνικής οικονομίας, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συνθέτουν την «σπονδυλική στήλη» της και, άρα, της προσπάθειας διαμόρφωσης επαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης, είναι επίσης προφανές ότι βασική προτεραιότητα της περιφερειακής ανάπτυξης, συνακόλουθα δε και της περιφέρειας ως αυτοδιοικητικού θεσμού, είναι η διασφάλιση του πλαισίου, εντός του οποίου οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην εν γένει οικονομική ζωή».

  Κατά τούτο, συμπλήρωσε ο Προκόπης Παυλόπουλος, «έχω στοιχειώδες χρέος ν' αναδείξω, ως κορυφαίο δείγμα επιτυχημένης πορείας εν προκειμένω, την βράβευση της δράσης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από την Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτέλεση ενός πρωτοποριακού προγράμματος στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που λειτουργούν στην χειμαζόμενη οικονομικώς Δυτική Ελλάδα».

  Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο των περιφερειών, λέγοντας ότι «με την παρουσία μου στο συνέδριο αυτό θα ήθελα, υπό την θεσμική μου πάντα ιδιότητα, να εξάρω πριν απ' όλα τον ρόλο της περιφέρειας, ως βασικού μοχλού αντιμετώπισης της βαθιάς κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας και τον λαό μας». Ειδικότερα δε, όπως σημείωσε, «ως βασικού μοχλού ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και, επέκεινα, διασφάλισης όρων βιώσιμης ανάπτυξης για την εθνική μας οικονομία».

  Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «θέλω να εξάρω επιπλέον, προς την ίδια κατεύθυνση, τον εξαιρετικά υπεύθυνο και δημιουργικό ρόλο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως μέγιστης σημασίας αυτοδιοικητικού θεσμού για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας, η οποία επλήγη καίρια από την τρέχουσα οικονομική κρίση, έχοντας ήδη "πληγές" από την προ κρίσης περίοδο».

  Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «υπό τα δεδομένα αυτά η επανεκκίνηση της ανάπτυξης στην Δυτική Ελλάδα, θα είναι ένα εμβληματικό σημάδι εξόδου από την οικονομική κρίση για ολόκληρη την Ελλάδα».

  Πηγή/Πηγή φωτο: ΑΠΕ - ΜΠΕ

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα