• Ανατροπές φέρνει το νέο νομοσχέδιο

  7:35 πμ, Σαββατο 02 Μάρ 2013 7:35 πμ, Σαββατο 02 Μάρ 2013

  Ανατροπές φέρνει το νέο νομοσχέδιο

  Σειρά ρυθμίσεων πέραν των αναμενόμενων για την επιτροπή κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Καλύπτει θέματα αποκρατικοποιήσεων, τυχερών παιχνιδιών, ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ υιοθετεί αυστηρό σύστημα προστίμων για ανασφάλιστα ΙΧ.

  Το ν/σ προβλέπει ξεσκαρτάρισμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 55 δισ. ευρώ, η συντριπτική πλειονότητα κρίνεται ως ανεπίδεκτη είσπραξης, αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων που ανοίγουν το δρόμο για άμεσες κατασχέσεις ακόμα και αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, κίνητρα στους φορολογούμενους που πιάστηκαν στα πράσα των ελέγχων να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση με μειωμένες προσαυξήσεις και πρόστιμα πριν από την έκδοση καταλογιστικών πράξεων, διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

  Υπάρχουν επίσης ρυθμίσεις για θέματα ΦΠΑ όπως και η καταβολή του πολυτεκνικού επιδόματος των 500 ευρώ σε όσους έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά με οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα 45.000 ευρώ.

  Συγκεκριμένα, επί των φορολογικών το νομοσχέδιο εισάγει ουσιαστικές αλλαγές οι οποίες κρίνεται ότι θα επιταχύνουν την είσπραξη εσόδων από ληξιπρόθεσμες οφειλές και φοροπρόστιμα.

  Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση αξιολόγησης

  Διαβάστε αναλυτικά την αιτιολογική έκθεση

  Διαβάστε αναλυτικά το σχέδιο νόμου

  Ληξιπρόθεσμα. Με προσεκτικές διατυπώσεις, χωρίς να αφήνονται περιθώρια ερμηνείας για διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί διαχωρισμό των οφειλών σε εισπράξιμα και μη. «Ο χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και η εγγραφή τους στα ειδικά βιβλία δεν επηρεάζει την οφειλή, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες και πριν από τον χαρακτηρισμό της ως ανεπίδεκτη» αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη.

  Κατασχέσεις. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, μπαίνει τέλος στην επίδοση ειδοποιητηρίων κατάσχεσης με δικαστικούς επιμελητές και καθιερώνεται η ειδοποίηση με email. Συγκεκριμένα θεσπίζεται η δυνατότητα κοινοποίησης των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (μισθοί, συντάξεις, καταθέσεις, ενοίκια, επιδοτήσεις) με ηλεκτρονικά μέσα.

  Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για πλειστηριασμούς εξπρές και άμεση εξόφληση των οφειλομένων ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, ασχέτως της δικαστικής κατάληξης της υπόθεσης καθώς ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη για ακύρωση της απόφασης.

  Σήμερα, το Δημόσιο για να εισπράξει χρήματα από πλειστηριασμό ακινήτων θα πρέπει να έχει τελεσιδικίσει η απόφαση και μέχρι τότε τα χρήματα παραμένουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

  Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, το Δημόσιο θα έχει προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων (εργαζόμενων, τραπεζών κ.τλ.) στην κατάταξη των ακινήτων που βγαίνουν σε πλειστηριασμό, αναφορικά με οφειλές του ΦΠΑ.

  Έλεγχοι. Παρέχεται κίνητρο στους φορολογούμενους πριν από την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις έχοντας λάβει γνώση των αποτελεσμάτων του ελέγχου καταβάλλοντας μειωμένες προσαυξήσεις και πρόστιμα σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις.

  Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι προβούν σε συμπληρωματική δήλωση, οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις ή πρόστιμα μειώνονται στο 1/5 για υποθέσεις οικονομικού έτους 2008 και παλαιότερα, αναφέρεται στο νομοσχέδιο.

  Παράλληλα καθιερώνεται η επιλογή προς έλεγχο των υποθέσεων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, καθώς και κριτήρια που σχετίζονται με τη δυνατότητα είσπραξης των ποσών που θα βεβαιωθούν. Με τον τρόπο αυτό ο έλεγχος εστιάζει στις υποθέσεις που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον και συγχρόνως αυξημένη προσδοκώμενη εισπραξιμότητα απαραίτητη για τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, τη χρονική αυτή περίοδο.

  Παράταση. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για δύο επιπλέον έτη εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου εντός του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις επιβολής του φόρου και λοιπές καταλογιστικές πράξεις με σχετική χρονική άνεση, με αποτέλεσμα την αύξηση της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, την ιδιαίτερη, για τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, χρονική αυτή περίοδο.

  Επιστροφές ΕΕΤΗΔΕ. Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχει γίνει λάθος στον υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ 2011 και έχει χρεωθεί μεγαλύτερο από το κανονικό «χαράτσι» στους ιδιοκτήτες ακινήτων προβλέπεται ότι η επιστροφή της διαφοράς θα γίνει μέσω των Δ.Ο.Υ.

  Μπλόκο στις μεταβιβάσεις. Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης ακινήτου εντός του 2013, αν δεν αν δεν συνυποβληθεί βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ ότι έχει καταβληθεί το ΕΤΑΚ για το 2009.

  Τυχερά παιχνίδια

  Με το σχέδιο νόμου καλύπτεται νομοθετικά η απόφαση της κυβέρνησης για καθιέρωση αφορολόγητου ορίου 100 ευρώ στα κέρδη από παιχνίδια του ΟΠΑΠ και η εφαρμογή συντελεστή φορολόγησης 15% στα κέρδη από 100,01 – 500 ευρώ και 20% στα κέρδη άνω των 500,01 ευρώ. Αντίστοιχη θα είναι η φορολόγηση και στα παιχνίδια (VLTs).

  Ασφάλιση αυτοκινήτων

  Προωθούνται αυστηρές ποινές για όσους έχουν ανασφάλιστα οχήματα από 14 Απριλίου. Συγκεκριμένα:

  «Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη επιβάλλονται, πέραν των αναγραφομένων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω κυρώσεις:

  α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής ατυχήματος από όχημα επιτόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.

  β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

  Προβλέπεται μάλιστα ηλεκτρονικό δίχτυ διασταυρώσεων προκειμένου να εντοπιστούν όσοι οδηγούν ανασφάλιστα οχήματα.

  Αποκρατικοποιήσεις

  1. Παρέχονται στην διεύθυνση ΔΕΚΟ επιπλέον αρμοδιότητες:

  α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.), που συστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄212), όπως μετονομάσθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (Α΄171).

  β) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών για τα θέματα που αυτός εισάγει προς συζήτηση στην Δ.Ε.Ε.Α.

  γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες των τμημάτων Α΄ και Β΄ της Διεύθυνσης Υποστήριξης της καταργηθείσας της με την παρ. 2α του Άρθρου Έκτου του ν. 4079/2012 (Α΄180) Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3049/2002, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 3965/2011 (Α΄113)»

  Η Διεύθυνση ΔΕΚΟ μπορεί να συνεργάζεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της με το ΤΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο εισηγείται στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών προς το σκοπό έκδοσης της σχετικής απόφασης μεταβίβασης της ΔΕΑΑ. Για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων που δεν εξατομικεύονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής αλλά καθορίζονται σε αυτό κατά γένος, η εισήγηση του Ταμείου περιλαμβάνει επαρκή αιτιολογία σχετικά με την επιλογή των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων».

  Το σχέδιο νόμου προβλέπει, επίσης, την αναστολή της ποινικής δίωξης των διοικήσεων εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού. Η ποινική δίωξη αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

  Με το σχέδιο νόμου, οι επενδυτικές εταιρείες έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να επενδύσουν σε τουριστικές εγκαταστάσεις (μαρίνες, ξενοδοχεία και άλλες αναπτύξεις), αλλά και σε οικιστικά συγκροτήματα ή παραθεριστικές κατοικίες. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στις ΑΕΕΑΠ να επενδύουν σε υπό αξιοποίηση ακίνητα για τα οποία θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα.

  Επιδόματα

  Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

  Πηγή: euro2day.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα