• Ενεργοποιείται η Επιτροπή για την ανεργία

  3:36 μμ, Δευτέρα 18 Φεβ 2013 3:36 μμ, Δευτέρα 18 Φεβ 2013

  Ενεργοποιείται η Επιτροπή για την ανεργία

  Την Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης ενεργοποιεί άμεσα ο Γιάννης Βρούτσης, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών και των δράσεων του υπουργείου Εργα­σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την ανάσχεση της ανεργίας.

  Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η κινητοποίηση και ο συντονισμός όλων των πολιτικών, κοι­νωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας για την αποτελεσματικό­τερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας.

  Στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης συμμετέχουν όλα τα παραγωγικά υπουργεία, εκπρόσωποι εργαζόμενων, εκπρόσωποι εργοδοτικών και παρα­γωγικών φορέων καθώς και άλλοι κοινωνικοί φορείς.

  Συγκεκριμένα, συμμετέχουν ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως πρόεδρος (και ο Υφυπουργός ως αναπληρωτής), οι γενικοί Γραμματείς των υπουργείων Οικονομίας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας, οι γενικοί Γραμματείς Ισότητας, Νέας Γενιάς και ΕΛΣΤΑΤ, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων, της ΠΑΣΕΓΕΣ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

  Ο υπουργός Εργασίας θα ενημερώσει για τις δράσεις που υλοποι­ούνται, τις πρωτοβουλίες που έχουν αποφασιστεί, την Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, η οποία θα συνεδριάσει μετά από 3,5 χρόνια την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, θα προκρίνει τον ανασ­χεδιασμό των υφιστάμενων δράσεων για την βελτιστοποίηση της αποτε­λεσματικότητας τους και θα ζητήσει απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις συγ­κεκριμένες προτάσεις τους.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα