• Οι νέες φτωχές αποζημιώσεις

  9:37 πμ, Τετάρτη 07 Νοε 2012 9:37 πμ, Τετάρτη 07 Νοε 2012

  Οι νέες φτωχές αποζημιώσεις

  Έως τέσσερις μήνες πριν (από έξι που ίσχυε έως τώρα) μπορεί ο εργοδότης να ειδοποιεί τον εργαζόμενο για την απόλυσή του, καταβάλλοντας το 50% της αποζημίωσης. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 12 συμπληρωμένους μήνες έως δύο χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ενός μηνός πριν την απόλυση. Από δύο έτη συμπληρωμένα έως πέντε έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο μηνών πριν την απόλυση.

  Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται βάσει των αποδοχών του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης:

  - Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 4 έτη η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 2 μηνιαίους μισθούς.

  - Από 4 έτη συμπληρωμένη έως 6 έτη η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 3 μηνιαίους μισθούς.

  - Από 6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 4 μηνιαίους μισθούς.

  - Από 8 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 5 μηνιαίους μισθούς.

  - Από 10 έτη συμπληρωμένα η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 6 μηνιαίους μισθούς.

  - Από 11 έτη συμπληρωμένα η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 7 μηνιαίους μισθούς.

  - Από 12 έτη συμπληρωμένα η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 8 μηνιαίους μισθούς.

  - Από 13 έτη συμπληρωμένα η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 9 μηνιαίους μισθούς.

  - Από 14 έτη συμπληρωμένα η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 10 μηνιαίους μισθούς.

  - Από 15 έτη συμπληρωμένα η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 11 μηνιαίους μισθούς.

  - Από 16 έτη συμπληρωμένα και άνω η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 12 μηνιαίους μισθούς.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα