• Αυτό είναι το τελικό προσχέδιο του Μοσκοβισί

  2:10 πμ, Τρίτη 17 Φεβ 2015 2:10 πμ, Τρίτη 17 Φεβ 2015

  Ολόκληρο το προσχέδιο του Πιερ Μοσκοβισί που έδειξε πριν από την έναρξη του Eurogroup στον Γιάνη Βαρουφάκη αποκαλύπτει ο Paul Mason, δημοσιογράφος στο Channel 4, στο Twitter. Όπως θα διαπιστώσετε, βρίσκεται πολύ κοντά στις Ελληνικές θέσεις.

  Δείτε την ακριβή μετάφραση:

  "Σχέδιο Eurogroup - Δήλωση σχετικά με Ελλάδα Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που έχουν αναληφθεί από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Την τελευταία εβδομάδα το Eurogroup και τα θεσμικά όργανα έχουν επιδοθεί σε έναν εντατικό διάλογο με τις νέες ελληνικές αρχές. Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια ευρύτερη και βαθύτερη διαδικασία μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ειδικότερα, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, που έχουν καθυστερήσει πολύ, για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Την ίδια στιγμή οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν την κατηγορηματική δέσμευσή τους να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους. Οι ελληνικές αρχές θα αξιοποιήσουν τη συνέχιση της παροχής τεχνικής βοήθειας, με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

  Συζητήσαμε τις πολιτικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, βάσει των εργασιών που αναλαμβάνονται από τα θεσμικά όργανα και τις ελληνικές αρχές. Επικροτήσαμε το γεγονός ότι σε μια σειρά από τομείς, οι προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση και την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής βοήθειας και μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για μια νέα συμφωνία. Οι ελληνικές αρχές προτίθενται να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση της ευελιξίας που υπάρχει στο τρέχον πρόγραμμα, ενώ θα αρχίζουν οι συνομιλίες για μια νέα συμφωνία. Θα συνεργαστούν στενά με τους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους τους για να εξασφαλίσουν τις συμφωνηθείσες παραμέτρους για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι ελληνικές αρχές συμφωνούν στο να διασφαλιστούν τα κατάλληλα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα και η χρηματοδότηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους. Τυχόν νέα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του χρέους ή της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τα ανωτέρω αποτελούν τη βάση για το αίτημα παράτασης της ισχύουσας συμφωνίας δανείου, με τη μορφή ενός ενδιάμεσου βήματος προς μια νέα συμφωνία, η οποία θα πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των έξι μηνών.

  Συμφωνήσαμε, επίσης, ότι το ΔΝΤ θα συνεχίσει να διαδραματίσει το ρόλο του σε αυτή τη συμφωνία. Το Eurogroup διάκειται ευνοϊκά προς ένα τέτοιο αίτημα (σ.σ. επέκτασης) από τις ελληνικές αρχές. Επιπλέον, ενημερωθήκαμε από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, ότι θα ήταν συνετό να παραταθεί η περίοδος διάθεσης των ομολόγων του EFSF στο ρυθμιστικό σχέδιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για έξι μήνες, παράλληλα με την επέκταση του προγράμματος του EFSF. Το Eurogroup βλέπει ευνοϊκά μια τέτοια επέκταση.

  Κατόπιν αιτήματος από την Ελλάδα, το EFSF μπορεί να κάνει τις απαραίτητες διευθετήσεις. Το Eurogroup δίνει έμφαση ότι αυτά τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης του τραπεζικού κόστους και θα αποδεσμευθούν μόνο με βάση την αξιολόγηση από τα θεσμικά όργανα και την απόφαση του Eurogroup. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή επαρκούς στήριξης προς την Ελλάδα έως ότου επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά, για όσο διάστημα τιμά τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του πρόσφατα συμφωνηθέντος πλαισίου. Πιθανά σημεία για να εστιάσουν: 1) Να σταματήσουν τις μονομερείς δράσεις με καθαρές φορολογικές επιπτώσεις .. "

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα