• Αυτό είναι το προφίλ των οφειλετών του ΟΑΕΕ

  4:12 μμ, Τετάρτη 12 Νοε 2014 4:12 μμ, Τετάρτη 12 Νοε 2014

  Αυτό είναι το προφίλ των οφειλετών του ΟΑΕΕ

  “Η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των οφειλετών του ΟΑΕΕ, αφού έως το ποσό των 15.000€ κύριας οφειλής, που έχει το πλεονέκτημα υπαγωγής σε ρύθμιση των 100 δόσεων, ανήκει το 55,5% των ενεργών και το 90% των σε διακοπή οφειλετών”, δήλωσε σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η ΚΕΕΕ, η ΓΣΕΒΕΕ και Η ΕΣΕΕ, η Διοικητής του ΟΑΕΕ κ. Γ.Κωτίδου.

  Η κυρία Κωτίδου χαρακτήρισε τη νέα ρύθμιση ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς όπως είπε περιλαμβάνει :

  - μεγάλο πλήθος δόσεων,

  - υψηλά ποσοστά έκπτωσης επί των τελών καθυστέρησης,

  - μειωμένο επιτόκιο στη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης,

  - αυξημένες δυνατότητες μη απώλειας της ρύθμισης,

  - δυνατότητα μετάπτωσης στην νέα ρύθμιση, με ευνοϊκότατους όρους.

  Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε, με βάση επεξεργασμένα στοιχεία του ΟΑΕΕ, το προφίλ των οφειλετών του Οργανισμού, ως εξής:

  - είναι μικροοφειλέτες, οι οποίοι σε ποσοστό 60% των ενεργών οφειλετών και 87% των σε διακοπή οφείλουν ποσά συνολικής οφειλής έως 20.000€, που αντιστοιχούν σε αδυναμία πληρωμής εισφορών σε εντός της οικονομικής κρίσης περίοδο

  -το 30% των ενεργών οφειλετών ανήκουν στην 1η και στην 2η ασφαλιστική κατηγορία και το 45% στις τρεις πρώτες ασφαλιστικές κατηγορίες. Είναι δηλαδή επαγγελματίες που πρωτοδραστηριοποιήθηκαν στον ΟΑΕΕ στην εποχή της οικονομικής κρίσης, η οποία δεν συνηγορεί ιδιαίτερα υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,

  -ποσοστό 70% του συνόλου της οφειλής για τους ενεργούς ασφαλισμένους έχει δημιουργηθεί από το 2009 και εντεύθεν.

  "Είναι δεδομένο ότι απαιτείται ένα πλέγμα πρωτοβουλιών, που θα καθιστά δυνατή την ανταπόκριση των ασφαλισμένων στο σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο. Καθοριστικό ρόλο στο πλέγμα αυτό κατέχει η ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών, όπως επίσης και η παράταση του χρόνου άσκησης του δικαιώματος επιλογής κατάταξης ασφαλισμένων στην αμέσως κατώτερη ή στην δεύτερη κατώτερη κατηγορία.

  Η επιτυχία της ρύθμισης, αφενός θα συνεισφέρει στην οικονομική σταθερότητα του Οργανισμού, αφετέρου θα δώσει στους ασφαλισμένους/οφειλέτες όλα τα δικαιώματα του ασφαλιστικά ενήμερου πολίτη, ασφαλιστική ενημερότητα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει τη μεταξύ τους σχέση εμπιστοσύνης.

  Το Ταμείο και οι ασφαλισμένοι του έχουν κοινή προοπτική. Γι αυτό και απαιτείται η συνδρομή όλων για την γνωστοποίηση και την επιτυχία της ρύθμισης" σημείωσε η Διοικητής του ΟΑΕΕ.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα