• ΣΕΒ: Μικρή αύξηση των επενδύσεων

  1:33 μμ, Τρίτη 17 Δεκ 2013 1:33 μμ, Τρίτη 17 Δεκ 2013

  ΣΕΒ: Μικρή αύξηση των επενδύσεων

  Ενδείξεις σταθεροποίησης και ίσως μικρής τάσης ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας προκύπτουν από έρευνα στις 2.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και το ΕΜΠ - Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας.

  Η έρευνα παρουσιάστηκε σε ημερίδα του ΣΕΒ για τη βιομηχανική πολιτική και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε κάποια σημαντικού ύψους επένδυση, από 63% το 2009-2010 μειώθηκε σε 53% κατά τη διετία 2011-2012 αλλά προβλέπεται να αυξηθεί σε 57% το 2013-2014.

  Στο δείγμα συμμετέχουν επιχειρήσεις από όλη τη χώρα, από τους κλάδους του εμπορίου και της βιομηχανίας.

  Το 2013 προβλέπεται επίσης αύξηση του ποσοστού των κερδοφόρων επιχειρήσεων κοντά στο 60% (από 50% πέρυσι) ενώ ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν αύξηση πωλήσεων το 2013 (26%) σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση (18%).

  Από την έρευνα προκύπτει ότι η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων έχει ενισχυθεί σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ η τάση αυτή είναι περισσότερο εμφανής στον τομέα της μεταποίησης. Το μέγεθος πάντως των επιχειρήσεων φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς οι μικρότερες επιχειρήσεις γενικά δυσκολεύονται να εξάγουν.

  Ως υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα, περισσότερο απειλητικό και από την κάμψη της κερδοφορίας, αξιολογείται η έλλειψη ρευστότητας επειδή οι προμηθευτές ή οι πελάτες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, και επειδή οι τράπεζες δεν εγκρίνουν νέα δάνεια. Πάνω από το 70% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, έναντι 50% το 2011, ενώ οι πλέον πιεστικές ανάγκες χρηματοδότησης αφορούν κεφάλαια κίνησης.

  Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, οι επιχειρήσεις του δείγματος προχώρησαν σε συνδυασμό λύσεων (μείωση αποδοχών/ πρόσθετων αμοιβών, απολύσεις, μείωση τιμών) για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, παρά τη σφοδρότητα της κρίσης τα 2/3 των επιχειρήσεων της έρευνας, δεν προχώρησαν κατά τα τελευταία 2 χρόνια σε σημαντική μείωση του αριθμού των εργαζομένων.

  Η έρευνα κατατάσσει, τέλος, τις επιχειρήσεις σε τρεις κατηγορίες: («εδραιωμένες», «σε κρίση» και «με δυσκολίες βιωσιμότητας») ανάλογα με την εξέλιξη των κερδών και των πωλήσεων.

  Προκύπτει ότι οι «εδραιωμένες» επιχειρήσεις περιορίζονται εφέτος στο 14% του συνόλου (από 28% το 2011), οι επιχειρήσεις σε κρίση αυξάνονται σε 62% (από 52%) και εκείνες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας σε 24%, από 20% πριν δύο χρόνια.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα